Tin tức & sự kiện

22/09/2022

PAP: Quyết định của Hội đồng quản trị phê duyệt Hợp đồng gói thầu GS3

13/09/2022

PAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo biên bản thương thảo, dự thảo hợp đồng Gói thầu GS3

31/08/2022

PAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

PAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 1,500 tỷ đồng lên 2,000 tỷ đồng

15/08/2022

PAP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

PAP: Ký Hợp đồng gói thầu GS2 Tư vấn giám sát thi công xây dựng Bến cảng và công trình phụ trợ Cảng Phước An (phân kì 1)

06/08/2022

PAP: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

14/07/2022

PAP lỗ 2 quý liên tiếp

Sau 2 quý đầu năm lỗ liên tiếp, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) ghi nhận lỗ ròng bán niên 2022 hơn 1 tỷ đồng.

12/07/2022

PAP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/06/2022

PAP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

21/06/2022

PAP: Ông Nguyễn Văn Hoằng là người được ủy quyền công bố thông tin

17/06/2022

PAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt tách dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần (Logistics)

17/06/2022

PAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan

14/06/2022

PAP: Công ty TNHH Một Thành Viên Hoành Sơn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 25,802,100 CP

14/06/2022

Hai cá nhân ngồi vào ghế cổ đông lớn PAP

Ông Nguyễn Quốc Quân và ông Trần Văn Nguyện vừa mua tổng cộng 25.8 triệu cp của CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP), trở thành cổ đông lớn.

13/06/2022

PAP: Công bố thông tin việc ký hợp đồng thi công các gói thầu XL01, XL02, XL03

13/06/2022

PAP: Quyết định phê duyệt hợp đồng thi công xây dựng công trình gói thầu XL01

13/06/2022

PAP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Quốc Quân

13/06/2022

PAP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Văn Nguyện

13/06/2022

PAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu