Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 PAP - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

13/01/2023

PAP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

09/01/2023

PAP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/12/2022

PAP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

27/12/2022

PAP: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

26/12/2022

PAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/12/2022

PAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, dự thảo hợp đồng Gói thầu mua sắm 1 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị đặc chủng/chuyên dụng - Cảng Phước An (Phân kỳ 1)

15/12/2022

PAP: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ 1,500 tỷ đồng lên 2,000 tỷ đồng

14/12/2022

PAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tách phần diện tích đất Gò Gia thuộc địa giới hành chính TP. HCM ra khỏi dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng

12/12/2022

PAP: Ngày 13/11/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

12/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAP của CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 19/12/2022 đến ngày 29/12/2022.
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng (Nội dung cụ thể TCPH sẽ thông báo trên Website của TCPH (www.pap.vn) và trong Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản).
          - Địa điểm thực hiện: Tầng trệt, tòa nhà Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

09/12/2022

PAP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/12/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 50,000,000 CP

07/12/2022

PAP: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 50,000,000 cổ phiếu

06/12/2022

PAP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/11/2022

PAP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/11/2022

PAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/11/2022

PAP: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

21/11/2022

PAP: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 18/11/2022)

18/11/2022

PAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị