DNSE Detail Stock PAP

UPCOM: CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

PAP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

6,080 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-6.81 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

-34.07

0

0.29

0%

-0.33%

-0.17%

0%

69.12%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Hoành Sơn

20.1%

Bùi Hữu Quốc Bảo

8.25%

Nguyễn Quốc Quân

6.9%

Võ Trung Thành

6.25%

Khác

58.50%

Tin tức & Sự kiện