Tin tức & sự kiện

27/01/2023

PAT: Đính chính Nghị quyết HĐQT số 02

18/01/2023

BCTC 4/2022 PAT - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

18/01/2023

PAT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

Một công ty hóa chất lãi gần 1.000 tỷ năm 2022, EPS top đầu thị trường với 36.000 đồng

CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã chứng khoán: PAT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2022, ghi nhận doanh thu thuần tăng 21% lên 712 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 238 tỷ đồng, tăng 4% cùng kỳ năm 2021, biên lợi nhuận gộp ở mức 33,4%. Doanh thu tài chính tăng 160% lên 19 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng tăng 82% lên 11,3 tỷ đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, PAT ghi nhận doanh thu 3.150 tỷ đồng, tăng 97% và LNST 965 tỷ đồng - gấp 3,8 lần cùng kỳ năm 2021.

19/12/2022

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAT của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam, địa chỉ; Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/01/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

18/12/2022

Tuần 19-23/12: Có doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%

Trong tuần từ 19 - 23/12/2022, có 21 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, cao nhất là 100%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 10,000 đồng.

09/12/2022

PAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

02/12/2022

PAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/11/2022

PAT: Đính chính Nghị quyết HĐQT số 08

18/11/2022

Công ty “cháu” của Hóa chất Đức Giang trả cổ tức còn lại năm 2022, tỷ lệ 100%

CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT) sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 100%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/12/2022.

17/11/2022

PAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

PAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

PAT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/08/2022

PAT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

PAT: Đào Thị Phương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 0 CP

04/08/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAT của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam, địa chỉ; Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/08/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

03/08/2022

PAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/07/2022

PAT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

PAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2022

PAT: Báo cáo tài chính quý 2/2022