Tin tức & sự kiện

18/08/2022

PAT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

PAT: Đào Thị Phương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 0 CP

04/08/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAT của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam, địa chỉ; Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/08/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

03/08/2022

PAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/07/2022

PAT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

PAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

PAT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/07/2022

PAT trả cổ tức tiền mặt 100% ngay sau khi chào sàn UPCoM

Ngày 22/07, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo 05/08 là ngày đăng ký cuối cùng trả tạm ứng cổ tức năm 2022 của CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 04/08. 

20/07/2022

PAT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

20/07/2022

PAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/07/2022

PAT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/07/2022

PAT: Đào Thị Phương - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 52,666 CP

17/06/2022

Giao dịch lần đầu - 25,000,000 CP