Tin tức & sự kiện

06/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 850 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế Toán Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam tại Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/09/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

30/08/2022

PBP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/08/2022

PBP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

16/08/2022

PBP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

PBP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

PBP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

PBP: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

27/04/2022

PBP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

PBP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

PBP: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

PBP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

PBP: Phạm Duy Khánh không còn là cổ đông lớn

28/03/2022

PBP: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 21/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu.
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ Thông báo trong Thư mời họp.

15/03/2022

PBP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/03/2022

PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Liên

07/03/2022

PBP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Duy Khánh

26/02/2022

PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Duy Khánh