DNSE Detail Stock PBP

HNX: CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam

Bao bì, đóng gói bằng nhựa

logo

PBP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

65.75 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.03 tỷ

Doanh thu

379 tỷ

10.79%

1,672.39

0

0.45

-65.73%

12.11%

5.74%

8.53%

5.78%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Phân bón Dầu Khí Cà Mau

48.6%

Doanh nghiệp tư nhân Phương Ngọc

7.35%

Nguyễn Hữu Kiệm

6.79%

Nguyễn Thị Liên

5.31%

Khác

31.95%

Tin tức & Sự kiện