Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 PCF - Một năm đi lùi.

28/12/2022

PCF: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03/10/2022

PCF: Nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phan Tiến Quân

13/07/2022

PCF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/06/2022

PCF: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Toàn Dung giữ chức vụ Trưởng Phòng Phụ trách Kế Toán từ 01/07/2022

16/06/2022

PCF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/05/2022

PCF: Ông Nguyễn Xuân Duy thôi giữ chức Trưởng Phòng phụ trách kế toán - Bổ nhiệm Bà Lê Thị Toàn Dung chức vụ Phó Trưởng Phòng phụ trách kế toán

18/04/2022

PCF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/03/2022

PCF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/03/2022

PCF: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

08/03/2022

PCF: Báo cáo thường niên 2021

07/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCF của CTCP Cà phê Petec như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết tới cổ đông trong thư mời họp
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết tới cổ đông trong thư mời họp

22/02/2022

PCF: Báo cáo tài chính năm 2021

21/02/2022

PCF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

21/02/2022

PCF: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/02/2022

PCF: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

16/02/2022

PCF: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

08/12/2021

Doanh nghiệp kinh doanh cà phê trên sàn chứng khoán đang hoạt động ra sao?

Ngỡ rằng quả ngọt sẽ đến với doanh nghiệp cà phê trong quý 3/2021 khi giá cà phê đã chấm hết chu kỳ giảm giá 4 năm liên tiếp, nhưng kết cục nhận được cũng chỉ là vị đắng vốn có của cà phê.

18/08/2021

PCF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

18/08/2021

PCF: Thông báo về việc đưa cổ phiếu PCF ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch