Tin tức & sự kiện

15/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PCF - Doanh nghiệp lỗ 0,03 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PCF - Lợi nhuận quý 3 gấp 3,8 lần so với cùng kỳ, đạt 0,11 tỷ đồng.

26/07/2023

PCF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PCF - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,23 tỷ đồng, giảm 64,44% so với cùng kỳ.

28/06/2023

VN-Index lên đỉnh 9 tháng, hàng trăm cổ phiếu vẫn ngụp lặn ở mức giá "trà đá"

21/04/2023

BCTC 1/2023 PCF - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,2 tỷ đồng tăng 519,26% so với cùng kỳ.

19/04/2023

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương chuyển nhượng tài sản của CTCP Cà Phê PETEC

06/04/2023

Cổ phiếu cà phê ít người mê

29/03/2023

PCF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

PCF: CBTT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự HĐQT

24/03/2023

PCF: Ông Nguyễn Hồng Lợi là người được ủy quyền công bố thông tin thay cho Ông Trương Vũ Xuân Long

23/03/2023

PCF: Bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/03/2023

PCF: Bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

PCF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/03/2023

PCF: Báo cáo thường niên 2022

27/02/2023

PCF: Nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thanh Hải

24/02/2023

BCTC 2022 PCF - Một năm đi lùi, công ty lỗ 2 tỷ đồng.

22/02/2023

PCF: Báo cáo tài chính năm 2022

04/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCF của CTCP Cà phê Petec như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết tới cổ đông trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết tới cổ đông trong thư mời họp
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/03/2023

03/02/2023

PCF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023