Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PDB - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,2 lần so với cùng kỳ, đạt 1,13 tỷ đồng.

25/01/2024

Bỏ vốn vào Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, nhà đại gia Lê Trường Kỹ thu được gì?

13/11/2023

Động thổ dự án Landmark Đà Nẵng vốn 1.600 tỷ đồng

13/11/2023

Chân dung đại gia đứng sau dự án Landmark chiếm trọn view cầu Rồng

01/11/2023

BCTC Quý 3/2023 PDB - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 14,6% so với cùng kỳ, lãi 1,2 tỷ đồng.

31/08/2023

PDB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/08/2023

PDB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

30/08/2023

PDB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2023

BCTC Quý 2/2023 PDB - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 63,14% so với cùng kỳ, lãi 4,83 tỷ đồng.

02/08/2023

PDB: Báo cáo tài chính quý 2/2023

02/08/2023

PDB: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

01/08/2023

PDB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/06/2023

PDB: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án tại Quảng Ngãi và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

PDB: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2023