Tin tức & sự kiện

11/01/2023

PDB: Thay đổi nhân sự

01/11/2022

PDB: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

PDB: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

07/09/2022

PDB: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

07/09/2022

PDB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

07/09/2022

PDB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

PDB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

PDB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PDB của CTCP Tập đoàn Đầu tư DIN Capital như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital – Số 233, Điện Biên Phủ, phường Hoà Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 20/08/2022. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân và Giấy uỷ quyền (nếu có) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

25/07/2022

PDB: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

22/07/2022

PDB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/07/2022

PDB: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

18/07/2022

PDB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

11/07/2022

PDB: Công văn hủy thông báo chốt danh sách cổ đông số 51/2022/TB-PDB

05/07/2022

PDB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/06/2022

PDB: Thông báo sở hữu nước ngoài tối đa của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

06/06/2022

PDB: Thông báo thay đổi tên miền website và email của Công ty

03/06/2022

PDB: Huỳnh Phước Huyền Vân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 40,000 CP

02/06/2022

PDB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2022

PDB: Nguyễn Thị Minh Phượng - Thành viên BKS - đã mua 42,000 CP