Tin tức & sự kiện

08/08/2023

PEC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/07/2023

Theo chân Chứng khoán APEC, IDJ giải trình 5 phiên “lau sàn”

Sau khi CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC, HNX: APS) công bố giải trình, một thành viên khác trong “họ APEC” là CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HOSE: IDJ) cũng công bố văn bản giải thích cho việc giá cổ phiếu liên tục giảm sàn trong 5 phiên từ 26-30/06/2023.

30/06/2023

PEC: Báo cáo thường niên 2022

21/06/2023

PEC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/06/2023

PEC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PEC của CTCP Cơ khí Điện lực như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo: Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán); Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Công ty năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề sau: chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023; thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
Ghi chú: Khi đến dự Đại hội, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và Giấy ủy quyền (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, tòa nhà điều hành – Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực – 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/06/2023

19/05/2023

PEC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/05/2023

PEC vào diện cảnh báo do kiểm toán có ý kiến ngoại trừ 3 năm liên tiếp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa cổ phiếu CTCP Cơ khí Điện lực (UPCoM: PEC) vào diện cảnh báo từ ngày 18/05 do kiểm toán có ý kiến ngoại trừ 3 năm liên tiếp trở lên. Cơ sở xem xét là BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

17/05/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

16/05/2023

PEC: Thông báo về trạng thái chứng khoán

16/05/2023

PEC: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

15/05/2023

PEC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

15/05/2023

PEC: Báo cáo tài chính năm 2022

18/04/2023

PEC: Ông Nguyễn Anh Minh thôi đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ 12/04/2023

09/02/2023

PEC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

23/11/2022

PEC: Bổ nhiệm Ông Lê Nam Hưng giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

22/08/2022

PEC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/07/2022

PEC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/07/2022

PEC: Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Lê Hoa giữ chức vụ phụ trách Kế Toán Công ty thay Bà Lê Hồng Hạnh

28/06/2022

PEC đặt mục tiêu có lãi năm 2022

CTCP Cơ khí Điện lực (UPCoM: PEC) kỳ vọng chuyển từ lỗ gần 247 triệu đồng trong năm 2021 sang có lãi trong năm 2022.