Tin tức & sự kiện

23/11/2022

PEC: Thay đổi nhân sự

22/08/2022

PEC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/07/2022

PEC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/07/2022

PEC: Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Lê Hoa giữ chức vụ phụ trách Kế Toán Công ty thay Bà Lê Hồng Hạnh

28/06/2022

PEC đặt mục tiêu có lãi năm 2022

CTCP Cơ khí Điện lực (UPCoM: PEC) kỳ vọng chuyển từ lỗ gần 247 triệu đồng trong năm 2021 sang có lãi trong năm 2022.

27/06/2022

PEC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PEC của CTCP Cơ khí Điện lực như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, tòa nhà điều hành – Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực – 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo: Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán); Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Công ty năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề sau: chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022; thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; thông qua chủ trương bán tài sản gắn liền với đất của Công ty, giao cho Hội đồng quản trị tìm khách hàng để triển khai thực hiện.
Ghi chú: Khi đến dự Đại hội, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và Giấy ủy quyền (nếu có).

13/06/2022

PEC: Báo cáo thường niên 2021

27/05/2022

PEC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

PEC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

06/05/2022

PEC: Báo cáo tài chính năm 2021

04/05/2022

PEC: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

29/12/2021

PEC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Tiến Đạt

30/08/2021

PEC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

11/08/2021

Chứng khoán APEC - Mũi nhọn đột phá cho Tập đoàn APEC trong năm 2022

Rót hơn 2 triệu USD vào công nghệ và tung ra hàng loạt chương trình kích cầu ấn tượng, chứng khoán APEC - người anh cả của Tập đoàn Apec Group đang trở lại đường đua, hứa hẹn là mũi nhọn đột phá cho Tập đoàn APEC trong năm 2022.

13/07/2021

PEC: Báo cáo sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Tiến Đạt

12/07/2021

PEC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Tiến Đạt

06/07/2021

PEC: Nguyễn Xuân Quang không còn là cổ đông lớn

23/06/2021

PEC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

11/06/2021

PEC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Tiến Đạt