DNSE Detail Stock PEC

UPCOM: CTCP Cơ khí Điện lực

Sản xuất kết cấu kim loại

logo

PEC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

28.04 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-48.39 tỷ

Doanh thu

6.95 tỷ

0.13%

0

0

-0.27

0%

-131.40%

-22.55%

-299.03%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Minh Hải

36.3%

Lê Nam Hưng

24.82%

Nguyễn Tiến Đạt

18.68%

Lê Đăng Thuận

1.22%

Khác

18.98%

Tin tức & Sự kiện