DNSE Detail Stock PEC
PEC

PEJ

UPCOM: CTCP Cơ khí Điện lực

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

07/10/2022

CẬP NHẬT

07/10/2022

Tổng quan

CTCP Cơ khí Điện lực hoạt động trong lĩnh vực:

- Chế tạo cột thép mạ kẽm cho đường dây tải điện đến 500kv
- Chế tạo cột thép Anten, cột Viba phát thanh truyền hình
- Chế tạo phụ kiện đường dây cao thế
- Chế tạo và lắp đặt thiết bị của nhà máy nhiệt điện
- Chế tạo và lắp đặt dựng kết cấu thép
- Chế tạo và lắp đặt các thiết bị phi tiêu chuẩn
- Xây lắp các đường dây và trạm đến 220kv
- Mạ kẽm nhúng nóng các kết cấu thép...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của PEJ

EPS

0

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

22/08/2022

PEC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

PEC đặt mục tiêu có lãi năm 2022

CTCP Cơ khí Điện lực (UPCoM: PEC) kỳ vọng chuyển từ lỗ gần 247 triệu đồng trong năm 2021 sang có lãi trong năm 2022.

27/06/2022

PEC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PEC của CTCP Cơ khí Điện lực như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, tòa nhà điều hành – Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực – 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo: Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán); Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý của Công ty năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề sau: chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022; thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; thông qua chủ trương bán tài sản gắn liền với đất của Công ty, giao cho Hội đồng quản trị tìm khách hàng để triển khai thực hiện.
Ghi chú: Khi đến dự Đại hội, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và Giấy ủy quyền (nếu có).

13/06/2022

PEC: Báo cáo thường niên 2021

27/05/2022

PEC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Minh Hải

Tổng giám đốc

CTCP Cơ khí Điện lực hoạt động trong lĩnh vực:

- Chế tạo cột thép mạ kẽm cho đường dây tải điện đến 500kv
- Chế tạo cột thép Anten, cột Viba phát thanh truyền hình
- Chế tạo phụ kiện đường dây cao thế
- Chế tạo và lắp đặt thiết bị của nhà máy nhiệt điện
- Chế tạo và lắp đặt dựng kết cấu thép
- Chế tạo và lắp đặt các thiết bị phi tiêu chuẩn
- Xây lắp các đường dây và trạm đến 220kv
- Mạ kẽm nhúng nóng các kết cấu thép...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Nhà máy Cơ khí Yên Viên được thành lập ngày 10/10/1979
- Ngày 13/10/2004, chuyển đổi thành CTCP Cơ khí Điện lực.

Thành viên Hội đồng quản trị

40.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PEC dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 40.0 năm)


Ban giám đốc

0.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của PEC mới (nhiệm kỳ trung bình 0.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 54.97% công ty.