Tin tức & sự kiện

06/09/2022

Gánh nặng chi phí kéo lùi lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Phần lớn hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều gặp bất lợi vì chi phí “leo thang” trong quý 2 khiến lợi nhuận giật lùi đáng kể.

21/08/2022

Giao dịch bổ sung - 17,743,555 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã CK: PGI) như sau:

10/08/2022

Bảo hiểm Petrolimex báo lãi ròng quý 2 giảm 30%

Trong quý 2/2022, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều giảm, dẫn đến lợi nhuận ròng quý 2/2022 của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (HOSE: PGI) giảm 30% so với cùng kỳ, chỉ ghi nhận gần 74 tỷ đồng.

29/07/2022

PGI: Điều chỉnh BCTC kiểm toán năm 2021

28/07/2022

PGI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

16/07/2022

PGI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

12/07/2022

PGI ước lãi trước thuế nửa đầu năm gần 151 tỷ đồng

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, HOSE: PGI) ước 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.88 ngàn tỷ đồng, tăng 9.4% so với cùng kỳ và thực hiện được 51% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 151 tỷ đồng, thực hiện được 60% kế hoạch cả năm.

06/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex như sau:

25/05/2022

PGI: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

18/05/2022

Lợi nhuận ngành bảo hiểm phi nhân thọ phân hóa trong quý 1

Bức tranh kinh doanh chung của ngành bảo hiểm phi nhân thọ trong quý đầu năm 2022 khá tươi sáng nhưng xen lẫn đâu đó là không ít gam màu tối.

17/05/2022

PGI: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021

12/05/2022

Giao dịch bổ sung - 22,179,023 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex như sau:

07/05/2022

Bảo hiểm Petrolimex báo lãi ròng quý 1 tăng 24%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều tăng, dẫn đến lợi nhuận ròng quý 1/2022 của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (HOSE: PGI) tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 71 tỷ đồng.

05/05/2022

PGI: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

04/05/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 22,179,023 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex được thay đổi niêm yết như sau:

29/04/2022

PGI: Quyết định thay đổi niêm yết

21/04/2022

PGI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

21/04/2022

PGI: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

15/04/2022

PGI: Đính chính tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

06/04/2022

PGI: Báo cáo thường niên năm 2021