DNSE Detail Stock PGI
PGI

Bảo hiểm Petro

HOSE: Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

02/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

02/03/2024

Tổng quan

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
- Nhượng và nhận tái bảo hiểm
- Dịch vụ giám định, điều tra, tính toán phân bổ tổn thất, đại lý giám định, xét giải quyết bồi thường và đòi người thứ ba
- Đầu tư tài chính...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Bảo hiểm Petro

Giá hiện tại

2,066

0

0

-

0.22

-

0

20.53%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Thanh Hải

Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Hương Giang

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
- Nhượng và nhận tái bảo hiểm
- Dịch vụ giám định, điều tra, tính toán phân bổ tổn thất, đại lý giám định, xét giải quyết bồi thường và đòi người thứ ba
- Đầu tư tài chính...

Lịch sử phát triển:

- Ngày 15/06/1995: Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 55 tỷ đồng.

- Ngày 15/4/2004: Tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng.

- Ngày 26/4/2007: Tăng vốn điều lệ lên 140 tỷ đồng.

- Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 336 tỷ đồng.

- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 709 đồng.

- Ngày 09/06/2011: Niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Ngày 29/07/2011: Giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Năm 2013: Chuyển đổi thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

- Ngày 27/11/2017: Tăng vốn điều lệ lên 887,177,730,000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

4.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PGI có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.5 năm)


Ban giám đốc

5.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PGI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 74.60% công ty.