Tin tức & sự kiện

22/08/2022

PGS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

PGS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

18/08/2022

PGS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/08/2022

PGS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

PGS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

PGS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

PGS: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của PGS

18/07/2022

PGS: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 của PGS

05/07/2022

PGS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/07/2022

PGS: CV của VSD về thay đổi ngày thanh toán cổ tức

05/07/2022

PGS: Công văn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về thay đổi ngày thanh toán cổ tức

23/06/2022

PGS: Thông báo về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức

23/06/2022

PGS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

PGS: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ

09/06/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGS của CTCP Kinh doanh Khí miền Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty “ Kinh doanh xăng dầu, nhớt và các chất phụ gia liên quan đến xăng dầu, nhớt; xăng, dầu hỏa ”
          - Thời gian thực hiện: Tháng 06/2022
          - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam, Lầu 4, Tòa nhà Petrovietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam vào thời gian từ ngày 12/07/2022. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGS của CTCP Kinh doanh Khí miền Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty “ Kinh doanh xăng dầu, nhớt và các chất phụ gia liên quan đến xăng dầu, nhớt; xăng, dầu hỏa ”
          - Thời gian thực hiện: Tháng 06/2022
          - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam, Lầu 4, Tòa nhà Petrovietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam vào thời gian từ ngày 12/07/2022. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/05/2022

PGS sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS) thông báo 10/06 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức tiền mặt năm 2021 tỷ lệ 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/06.

31/05/2022

PGS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

25/05/2022

PGS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2021