Tin tức & sự kiện

29/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PGS - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 19,12 tỷ đồng.

02/01/2024

Khí miền Nam (PGS) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024, giảm hơn 22% so với ước thực hiện 2023

27/12/2023

Gas South – Doanh nghiệp cung cấp năng lượng hàng đầu tại phía Nam

31/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PGS - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 34,78% so với cùng kỳ, lãi 27,11 tỷ đồng.

26/10/2023

12/09/2023

Bao giờ ngành thép mới hồi phục?

11/09/2023

Lãi suất cho vay sẽ giảm mạnh

06/09/2023

PGS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

28/08/2023

PGS: Thay đổi nhân sự

28/08/2023

PGS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2023

PGS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

07/08/2023

PGS: Nghị quyết Hội đồng quản trị