Tin tức & sự kiện

01/02/2023

PGV ghi nhận lãi ròng 2022 giảm 26%

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGenco3, HOSE: PGV) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2022 với kết quả không quá chênh lệch so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi sau thuế 2022 thấp hơn năm trước 26%, chỉ đạt 2.36 ngàn tỷ đồng.

01/02/2023

BCTC 4/2022 PGV - Lợi nhuận giảm 24,63% trong năm 2022.

30/01/2023

PGV: Giải trình lợi nhuận BCTC Quý 04/2022

30/01/2023

PGV: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

PGV: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tổng công ty phát điện 3

27/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 550 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (mã CK: PGV) như sau:

15/12/2022

PGV: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

09/12/2022

PGV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022

08/12/2022

PGV: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022

06/12/2022

PGV: Thông báo công văn của UBCKNN về việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PGV do công đoàn thưởng cho CBCNV

31/10/2022

PGV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

31/10/2022

PGV: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

PGV: BCTC quý 3 năm 2022

30/10/2022

Lãi ròng quý 3 của PGV giảm 66% vì lỗ chênh lệch tỷ giá

Dù doanh thu tăng trưởng 38%, lãi ròng quý 3 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3, HOSE: PGV) vẫn giảm xuống chỉ còn 1/3 so với cùng kỳ.

08/09/2022

PGV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo và ký kết hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện

05/09/2022

Lãi ròng PGV tăng thêm hơn 155 tỷ đồng sau soát xét

So với báo cáo tự lập, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3, HOSE: PGV) ghi nhận lãi ròng tăng thêm hơn 155 tỷ đồng (12%) lên hơn 1.4 ngàn tỷ đồng trong BCTC hợp nhất bán niên 2022 (sau soát xét) vừa công bố.

29/08/2022

PGV: Giải trình lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm 2022 sau soát xét

29/08/2022

PGV: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

PGV: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022

PGV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký kết hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMNĐ Mông Dương 1