Tin tức & sự kiện

14/09/2022

Giao dịch lần đầu - 326,960,000 CP

12/09/2022

PHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

PHP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

PHP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

30/08/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

26/08/2022

PHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

PHP chuyển sang sàn UPCoM từ 06/09 sau khi bị hủy niêm yết

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo sẽ chuyển dữ liệu đăng ký cổ phiếu của CTCP Cảng Hải Phòng từ thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang thị trường đăng ký giao dịch tại HNX (UPCoM) kể từ ngày 06/09.

22/08/2022

Cổ phiếu PHP sẽ bị hủy niêm yết từ 31/08

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo sẽ hủy niêm yết đối với cổ phiếu của CTCP Cảng Hải Phòng (HNX: PHP) từ ngày 31/08/2022. Ngày giao dịch cuối cùng là 30/08/2022.

18/08/2022

PHP: Ngày 31/08/2022, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Cảng Hải Phòng

10/08/2022

PHP: Kết quả điều chỉnh chứng khoán năm 2022

03/08/2022

PHP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

PHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/07/2022

PHP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

PHP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

01/07/2022

PHP: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

28/06/2022

PHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2022

PHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/06/2022

PHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị