DNSE Detail Stock PHP
PHP

Cảng Hải Phòng

UPCOM: CTCP Cảng Hải Phòng

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

01/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

01/03/2024

Tổng quan

CTCP Cảng Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
- Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- Các họat động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Cảng Hải Phòng

Giá hiện tại

1,741

0

0

-

0.16

-

0

0.57%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Hồng Minh

Tổng giám đốc

Nguyễn Tường Anh

CTCP Cảng Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
- Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- Các họat động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Lịch sử phát triển:

- Ngày 11/03/1993: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có quyết định số 376QĐ/TCCB-LĐ thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Cảng Hải Phòng.

- Tháng 06/2008: Cảng Hải Phòng chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước.

- Ngày 04/02/2013: Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 276/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu TCT Hàng Hải Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

- Ngày 15/03/2013: Hội đồng thành viên TCT Hàng hải Việt Nam ra quyết định số 103/QĐ-HHVN về việc phê duyệt danh sách các đơn vị thuộc TCT Hàng hải Việt Nam thực hiện cổ phần hóa trong đó có Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng.

- Ngày 08/04/2014: TCT Hàng hải Việt Nam ra quyết định số 118/QĐ-HHVN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng thành Công ty cổ phần.

- Ngày 14/05/2014: Công ty đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Ngày 01/07/2014: Cảng Hải Phòng hoàn tất việc chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng sang hình thức Công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 3,269,600,000,000 đồng.

- Ngày 25/12/2014: Công ty được UBCKNN chấp thuận đăng ký công ty đại chúng.

- Ngày 04/08/2015: Được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán là PHP.

- Ngày 12/08/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của PHP với giá đóng cửa cuối phiên là 18,300 đồng/CP.

- Ngày 31/08/2022: Ngày hủy niêm yết trên HNX.

- Ngày 14/09/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 17,100 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

5.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PHP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.3 năm)


Ban giám đốc

5.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PHP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.3 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 92.56% công ty.