Tin tức & sự kiện

24/10/2022

PIA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

25/08/2022

PIA: Giải trình biến động LNST trên BCKQKD tổng hợp bán niên năm 2022

25/08/2022

PIA: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp bán niên năm 2022

18/08/2022

PIA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

PIA: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

02/08/2022

PIA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

PIA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIA của CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex. Địa chỉ: tầng 15, tòa nhà Detech Tower, số 08C Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thời gian bắt đầu từ ngày 15/06/2022 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6). Khi làm thủ tục nhận cổ tức, người sở hữu xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc) và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

26/05/2022

PIA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/05/2022

PIA: Thông báo chốt ngày trả cổ tức năm 2021

04/05/2022

PIA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

PIA: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

PIA: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

PIA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

PIA: Báo cáo tài chính năm 2021

09/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIA của CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: Nội dung chương trình họp và tài liệu Đại hội dự kiến sẽ được công bố trên website Công ty (www.piacom.com.vn) chậm nhất trước 21 ngày diễn ra Đại hội

25/02/2022

PIA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/02/2022

PIA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông 2022

07/02/2022

PIA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

PIA: Báo cáo tài chính quý 4/2021