Tin tức & sự kiện

01/02/2023

PIC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 PIC - Lợi nhuận tăng 27,64% trong 2022.

16/01/2023

PIC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIC của CTCP Đầu tư Điện lực 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/02/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 – địa chỉ: Tầng 3, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng - bắt đầu từ ngày 01/02/2023 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.năm 2022

12/12/2022

PIC: Thay đổi nhân sự

23/11/2022

PIC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/11/2022

PIC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

21/11/2022

PIC: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 là mức 0%

11/11/2022

PIC: QĐ HĐQT về phương án chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

11/11/2022

PIC: Quyết định Hội đồng quản trị về phương án chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

17/10/2022

PIC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/08/2022

PIC: Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

04/08/2022

PIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

PIC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

PIC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/07/2022

PIC: Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

30/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIC của CTCP Đầu tư Điện lực 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 – địa chỉ: Tầng 3, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng - bắt đầu từ ngày 02/08/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

23/06/2022

PIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

20/06/2022

PIC: Bổ nhiệm Ông Lê Huy Khôi giữ chức vụ quyền Tổng Giám Đốc