Tin tức & sự kiện

12/08/2022

PIC: Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

04/08/2022

PIC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

PIC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

PIC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/07/2022

PIC: Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

30/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIC của CTCP Đầu tư Điện lực 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 – địa chỉ: Tầng 3, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng - bắt đầu từ ngày 02/08/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

23/06/2022

PIC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

PIC: Thay đổi nhân sự

20/06/2022

PIC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

PIC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/06/2022

PIC: Thay đổi nhân sự

07/06/2022

PIC: Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

02/06/2022

PIC: QĐ HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

02/06/2022

PIC: QĐ HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

26/05/2022

PIC: Thay đổi email công bố thông tin

26/05/2022

PIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/05/2022

PIC: Công ty nhận được đơn đề nghị thôi tham gia Hội đồng quản trị

10/05/2022

PIC: Nghị quyết HĐQT

06/05/2022

PIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông