Tin tức & sự kiện

28/07/2022

PJT: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/07/2022

PJT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

15/07/2022

PJT: Quyết định và Nghị quyết họp của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 và các vấn đề khác

15/07/2022

PJT: Quyết định và Nghị quyết họp của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 và các vấn đề khác

15/07/2022

PJT: Thông báo thay đổi nhân sự người phụ trách quản trị công ty

14/07/2022

PJT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

30/06/2022

PJT: Thông báo đường dẫn Quy chế kiểm toán nội bộ và giao nhiệm vụ phụ trách kiểm toán nội bộ

30/06/2022

PJT: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

05/05/2022

PJT: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

29/04/2022

PJT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với quý 1/2021

28/04/2022

PJT: Link công bố Điều lệ và các Quy chế nội bộ

27/04/2022

PJT: Thông báo thay đổi nhân sự công ty (kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ)

27/04/2022

PJT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/04/2022

PJT: Thông báo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT

06/04/2022

PJT: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

05/04/2022

PJT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

31/03/2022

PJT: Thư mời họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/03/2022

PJT: Báo cáo thường niên năm 2021

15/03/2022

PJT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Đinh Kim Oanh

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã CK: PJT) như sau: