Tin tức & sự kiện

30/01/2023

PJT: Giải trình biến động KQKD quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

30/01/2023

PJT: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT (kèm Nghị quyết HĐQT)

30/01/2023

PJT: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

13/01/2023

PJT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

28/12/2022

PJT: Thông báo công văn của VSD về việc thay đổi loại chứng khoán

23/12/2022

PJT: Quyết định của HĐQT về việc bán tàu Long Phú 08

23/12/2022

PJT: Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho người SHCK

24/10/2022

PJT: Nghị quyết HĐQT số 25 ngày 21/10/2022 điều chỉnh KHKD năm 2022

21/10/2022

PJT: Giải trình biến động KQKD quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

21/10/2022

PJT: BCTC quý 3 năm 2022

21/10/2022

PJT: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

26/09/2022

Giao dịch bổ sung - 449,844 CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã CK: PJT) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

11/08/2022

PJT: Giải trình biến động KQKD 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

11/08/2022

PJT: BCTC Quý 02.2022

11/08/2022

PJT: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

PJT: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/07/2022

PJT: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

PJT: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

PJT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

14/07/2022

PJT: Quyết định và Nghị quyết họp của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 và các vấn đề khác