DNSE Detail Stock PJT
PJT

PJTACO

HOSE: CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh vận tải xăng dầu đường thủy, dịch vụ đóng mới, sửa chữa, nâng cấp phương tiện vận tải, súc rửa tàu, xử lý chất thải.
- Kinh doanh vật tư thiết bị phục vụ ngành, kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ, dịch vụ và đại lý hàng hải.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của PJTACO

Giá hiện tại

940

0

0

-

0.52

-

800

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đỗ Văn Long

Tổng giám đốc

Đặng Thị Xuân Hương

CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh vận tải xăng dầu đường thủy, dịch vụ đóng mới, sửa chữa, nâng cấp phương tiện vận tải, súc rửa tàu, xử lý chất thải.
- Kinh doanh vật tư thiết bị phục vụ ngành, kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ, dịch vụ và đại lý hàng hải.

Lịch sử phát triển:

- Năm 1999: Xí nghiệp Sửa chữa và vận tải xăng dầu Đường sông được chuyển thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex với vốn điều lệ ban đầu là 13,5 tỷ đồng.
- Năm 2003: Tăng vốn điều lệ lên 14,596 tỷ đồng.
- Năm 2004: Tăng vốn điều lệ lên 19,370 tỷ đồng.
- Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng.
- Ngày 28/12/2006: Chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng.
- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 84 tỷ đồng.
- Năm 2013: Tăng vốn điều lệ lên 97 tỷ đồng.
- Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 108.17 tỷ đồng.
- Năm 2017: Tăng vốn điều lệ lên 153.60 tỷ đồng.
- Ngày 20/10/2021: Tăng vốn điều lệ lên 230.40 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

13.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PJT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 13.2 năm)


Ban giám đốc

13.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PJT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 13.2 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 67.07% công ty.