Tin tức & sự kiện

21/12/2023

Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đăng ký bán 5,1 triệu cổ phiếu PLA

20/12/2023

Doanh nghiệp nhà PLX đăng ký bán cổ phiếu từng tăng 250% hồi giữa quý III

11/10/2023

PLA: Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 5,100,000 CP

11/10/2023

PLA: Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 0 CP

14/09/2023

PLA: Nhận được Bản án tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

07/09/2023

Sau giao dịch bất thành, PGCC tiếp tục đăng ký bán 5.1 triệu cp PLA

Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC), cổ đông sở hữu 51% vốn của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu (UPCoM: PLA), vừa đăng ký bán lại 5.1 triệu cp PLA theo phương thức khớp lệnh từ ngày 08/09-06/10/2023.

06/09/2023

PLA: Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 5,100,000 CP

06/09/2023

PLA: Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 0 CP

08/08/2023

Cổ phiếu Bất động sản và Dầu khí “cứu” thị trường trước áp lực bán lớn

08/08/2023

PLA nói gì về giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp?

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu (UPCoM: PLA) vừa có văn bản giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ 01-07/08.

08/08/2023

PLA: Giải trình giá cổ phiếu PLA tăng trần 05 phiên liên tiếp

01/08/2023

PLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu

01/08/2023

PLA: Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 5,100,000 CP

27/07/2023

PLA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

06/07/2023

PLA: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

02/06/2023

PLA: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bổ sung ngành nghề kinh doanh)

17/04/2023

PLA: Thay đổi nhân sự

15/04/2023

PLA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/04/2023

PLA: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

PLA: Báo cáo tài chính năm 2022