DNSE Detail Stock PLA

UPCOM: CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu

Cho thuê bất động sản

logo

PLA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

50.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.51 tỷ

Doanh thu

49.91 tỷ

0.39%

-34.76

0

0.31

0%

1.07%

0.75%

28.65%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

51%

Phạm Anh Tuấn

14.15%

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

9.8%

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex

5%

Khác

20.05%

Tin tức & Sự kiện