Tin tức & sự kiện

11/01/2023

PLO: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/11/2022

PLO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/09/2022

PLO: Thông báo thay đổi nhân sự Ban điều hành và Thư ký HĐQT Công ty

05/09/2022

PLO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/08/2022

PLO: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công ty

17/08/2022

PLO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/08/2022

PLO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLO của CTCP Kho vận Petec như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến buổi sáng ngày 27/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Chi nhánh CTCP Kho vận Petec tại TP. HCM. Địa chỉ số 81/15 đường Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
          - Nội dung họp: Thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

27/07/2022

PLO: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2017-2022/NQ-HĐQT ngày 13/7/2022

27/07/2022

PLO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/07/2022

PLO: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Minh Hiệp

22/07/2022

PLO: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/07/2022

PLO: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/07/2022

PLO: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/07/2022

PLO: Báo cáo thường niên 2021

04/07/2022

PLO: Báo cáo tài chính năm 2021

04/07/2022

PLO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

PLO: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

Vi phạm công bố thông tin, PLO và RDP bị xử phạt

Ngày 22/03/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Kho Vận Petec (UPCoM: PLO) và CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP).

27/01/2022

PLO: Báo cáo quản trị công ty năm 2021