Tin tức & sự kiện

03/08/2023

PLO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/07/2023

PLO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

PLO: Thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

05/07/2023

PLO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/07/2023

"Đầu tàu kinh tế" TP Hồ Chí Minh lấy lại đà tăng trưởng

27/06/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLO của CTCP Kho vận Petec như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Chi nhánh CTCP Kho Vận Petec tại TP. HCM. Địa chỉ số 81/15 đường Hồ Văn Huê, P9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
          - Thời gian họp: Dự kiến buổi sáng ngày 25/07/2023

16/06/2023

PLO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/06/2023

PLO: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

09/06/2023

PLO: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/06/2023

PLO: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/06/2023

PLO: Thay đổi nhân sự

07/06/2023

PLO: Báo cáo thường niên 2022

06/06/2023

PLO: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

06/06/2023

PLO: Thông báo về trạng thái chứng khoán

05/06/2023

PLO: Báo cáo tài chính năm 2022

19/05/2023

PLO: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

05/05/2023

PLO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/03/2023

PLO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/01/2023

PLO: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/11/2022

PLO: Nghị quyết Hội đồng quản trị