Tin tức & sự kiện

29/08/2022

PNC: Giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2022 sau kiểm toán

19/08/2022

PNC: Thông báo số tiền chậm nộp được điều chỉnh giảm

29/07/2022

PNC: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

27/07/2022

PNC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

16/07/2022

PNC: Nhắc nhở chậm CBTT và gửi bản cung cấp thông tin người nội bộ

07/07/2022

PNC: Thông báo thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2022-2026

28/06/2022

PNC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

28/06/2022

IR Awards 2022: Ngân hàng, bán lẻ và chứng khoán là các ngành công bố thông tin tốt nhất thị trường

Ngân hàng là ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 cao nhất thị trường. Cụ thể, ngành này có 13/19 Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022, tương đương tỷ lệ hơn 68.4%. Công nghệ thông tin, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản và bán buôn là những ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 dưới 50%.

20/06/2022

PNC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

09/06/2022

PNC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026

27/05/2022

PNC: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

19/05/2022

PNC: Thông báo nhận được quyết định của Tòa án nhân dân quận 1 về việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

16/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam như sau:

06/05/2022

PNC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

27/04/2022

PNC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1/2022 so với quý 1/2021

27/04/2022

PNC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

04/04/2022

PNC: Báo cáo thường niên năm 2021

30/03/2022

PNC: Giải trình biến động KQKD năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

25/03/2022

PNC: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022