DNSE Detail Stock PNC

HOSE: CTCP Văn hóa Phương Nam

Cửa hàng dụng cụ, văn phòng phẩm và quà tặng

logo

PNC

Tin tức

PNC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

PNC

0.00%

26 ngày trước

PNC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đức Long

PNC

0.00%

29 ngày trước

PNC: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

PNC

-3.59%

31/05/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

PNC

0.00%

28/05/2024

PNC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

PNC

0.00%

09/05/2024

PNC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

PNC

0.00%

03/05/2024

PNC: CBTT ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

PNC

0.00%

03/05/2024

PNC: Công bố Báo cáo thường niên 2023

PNC

0.00%

17/04/2024

PNC: Nhắc nhở chậm CBTT giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 trước và sau kiểm toán

PNC

-5.35%

12/04/2024

PNC: Bổ sung thông tin tại BCTC năm 2023 đã kiểm toán

PNC

-5.35%

12/04/2024

PNC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2023 so với năm 2022

PNC

-5.35%

12/04/2024

PNC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 kiểm toán so với năm 2022

PNC

+1.50%

29/03/2024

PNC: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

PNC

+3.49%

19/03/2024

PNC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

PNC

0.00%

30/01/2024

Nhịp đập Thị trường 16/01: Lực mua trở lại, VN-Index đảo chiều tăng mạnh

PNC

0.00%

HPG

-0.54%

+27

16/01/2024

Nhịp đập Thị trường 16/01: Lực mua trở lại, VN-Index đảo chiều tăng mạnh

PNC: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (ngành nghề kinh doanh)

PNC

0.00%

15/12/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

PNC

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức đợt 2/2007 bằng tiền 500 đồng/CP

PNC

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2019

PNC

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền 500 đồng/CP

PNC

0.00%

09/11/2023