Tin tức & sự kiện

04/10/2023

PNG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/09/2023

PNG: Thay đổi nhân sự

25/09/2023

PNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

25/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNG của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận; và
+ Thông qua một số nội dung khác liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có.
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
          - Thời gian họp: Ngày 28 tháng 10 năm 2023 (Thứ Bảy).

20/09/2023

PNG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

18/09/2023

PNG: Đơn xin từ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị của ông Mai Tuấn Hải

13/09/2023

PNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/09/2023

PNG: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Huỳnh Thị Phương Linh

06/09/2023

PNG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

21/08/2023

PNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/08/2023

PNG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/07/2023

PNG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/07/2023

PNG: Thay đổi nhân sự

31/07/2023

PNG: Thay đổi nhân sự

02/06/2023

PNG: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT-2023 ngày 21/04/2023

01/06/2023

PNG: Nhận được Đơn xin từ chức của ông Nguyễn Thế Hiếu - Tổng Giám đốc

31/05/2023

PNG: Thay đổi nhân sự

04/05/2023

PNG: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

BCTC 2022 PNG - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 21 tỷ đồng.

12/04/2023

PNG: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023