DNSE Detail Stock PNG

UPCOM: CTCP Thương mại Phú Nhuận

Cửa hàng đồ nội thất

logo

PNG

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

158 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

24.19 tỷ

Doanh thu

98.45 tỷ

100.00%

2,687.65

0

-0.52

0%

30.46%

16.23%

56.28%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng Công ty Bến Thành

30.6%

CTCP Đầu tư New Asia

28.15%

Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thiên Hải

19.41%

CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt

5.69%

Khác

16.15%

Tin tức & Sự kiện