Tin tức & sự kiện

23/09/2022

POT: Giải trình việc BCTC bán niên 2022 đã được soát xét chậm CBTT giải trình chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm trước

15/09/2022

POT: Giải trình chênh lệch LNST 10% so với năm 2021 của BCTC bán niên năm 2022

10/08/2022

POT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

10/08/2022

POT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 526 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POT của CTCP Thiết bị Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,26%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 526 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện – địa chỉ: số 12, đường 15 – Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh – phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

20/07/2022

POT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

POT: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

02/06/2022

POT: Hợp đồng kiểm toán vs soát xét báo cáo tài chính năm 2022

19/05/2022

POT: Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên BKS - đã bán 13,101 CP

18/05/2022

POT: Người nhà lãnh đạo gom vào gần 600,000 cp

Tại CTCP Thiết bị Bưu điện (HNX: POT), ông Nguyễn Tuấn Hà, em bà Nguyễn Thị Bích Hồng - thành viên HĐQT, báo cáo vừa mua 574,280 cp ngày 11/05.

18/05/2022

POT: Nguyễn Tuấn Hà - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 574,280 CP

25/04/2022

POT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Dương Trung Lợi

25/04/2022

POT: Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên BKS - đăng ký bán 13,121 CP

22/04/2022

POT: Nguyễn Thị Bích Hồng - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,499,452 CP

22/04/2022

POT: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

22/04/2022

POT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

15/04/2022

POT: Giá "bốc đầu", Ủy viên HĐQT muốn thoái sạch vốn 

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Ủy viên HĐQT CTCP Thiết bị Bưu điện (HNX: POT), vừa đăng ký bán gần 1.5 triệu cp POT từ ngày 19/04 đến ngày 18/05/2022.

15/04/2022

POT: Nguyễn Thị Bích Hồng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,499,452 CP

17/03/2022

POT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/03/2022

POT: Báo cáo thường niên 2021