Tin tức & sự kiện

01/03/2024

BCTC 2023 POT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 POT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,54 tỷ đồng, giảm 84,01% so với cùng kỳ.

09/01/2024

POT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POT của CTCP Thiết bị Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 9h00 ngày 22/03/2024 (Thứ Sáu)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ hợp công nghiệp POSTEF – số 12 – đường 15 – khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh – phường Phù Chẩn – thành phố Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023. kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán);
+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
          - Nội dung họp: + Xem xét, quyết định về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2024 theo nguyện vọng cá nhân, nghỉ hưu theo chế độ;
+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
+ Xem xét, thông qua phương án sửa đổi, bổ sung và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (sửa đổi lần thứ 6) theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản
          - Nội dung họp: + Xem xét, thông qua phương án sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi lần thứ 1) theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Các nội dung khác (nếu có).

Xem thêm tại hnx.vn

23/11/2023

Tờ trình tăng vốn gấp 16 lần hé lộ biến chuyển mới tại LPBS

24/10/2023

BCTC Quý 3/2023 POT - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,03 tỷ đồng, giảm 97,44% so với cùng kỳ.

23/10/2023

Không báo cáo trước giao dịch, người liên quan tới thành viên HĐQT POT bị xử phạt

18/10/2023

Giao dịch chui cổ phiếu, người nhà lãnh đạo Công ty Thiết bị Bưu điện bị phạt

18/10/2023

Mua 574.000 cổ phiếu POT quên báo cáo, 1 cá nhân bị phạt 100 triệu đồng

17/10/2023

Xử phạt em trai cựu chủ tịch công ty chứng khoán

17/10/2023

Em trai cựu chủ tịch CTCK bị xử phạt vì mua cổ phiếu POT khi chưa đăng ký

17/10/2023

Mua cổ phiếu POT không báo cáo, một cổ đông tại TP.HCM bị phạt 100 triệu đồng

17/10/2023

Mua hơn nửa triệu cổ phiếu không báo cáo, người nhà lãnh đạo Thiết bị Bưu điện (POT) bị phạt 100 triệu đồng

04/10/2023

POT: Tiếp nhận đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Bích Hồng

03/10/2023

POT: Chuyển địa điểm hoạt động của Nhà máy 1 về địa chỉ: 63 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

22/08/2023

POT: Ông Nguyễn Huyền Sơn thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc để nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ 01/09/2023

09/08/2023

POT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

09/08/2023

POT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)