DNSE Detail Stock POT
POT

Thiết bị Bưu Điện

HNX: CTCP Thiết bị Bưu điện

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

29/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

29/02/2024

Tổng quan

CTCP Thiết bị Bưu điện hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện tử, tin học
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị
- Kinh doanh dịch vụ: Xây lắp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Thiết bị Bưu Điện

Giá hiện tại

135

0

0

-

0.11

-

0

0.08%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 POT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,54 tỷ đồng, giảm 84,01% so với cùng kỳ.

09/01/2024

POT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POT của CTCP Thiết bị Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 9h00 ngày 22/03/2024 (Thứ Sáu)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ hợp công nghiệp POSTEF – số 12 – đường 15 – khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh – phường Phù Chẩn – thành phố Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023. kế hoạch hoạt động năm 2024;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán);
+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
          - Nội dung họp: + Xem xét, quyết định về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2024 theo nguyện vọng cá nhân, nghỉ hưu theo chế độ;
+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
+ Xem xét, thông qua phương án sửa đổi, bổ sung và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (sửa đổi lần thứ 6) theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản
          - Nội dung họp: + Xem xét, thông qua phương án sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi lần thứ 1) theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Các nội dung khác (nếu có).

Xem thêm tại hnx.vn

23/11/2023

Tờ trình tăng vốn gấp 16 lần hé lộ biến chuyển mới tại LPBS

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Hải Vân

Tổng giám đốc

Nguyễn Tiến Hùng

CTCP Thiết bị Bưu điện hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện tử, tin học
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị
- Kinh doanh dịch vụ: Xây lắp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Nhà máy thiết bị Bưu điện – trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn Thông Việt Nam, được thành lập năm 1954.

- Ngày 01/07/2005: Công ty chính thức hoạt động theo hình thức CTCP với vốn điều lệ là 130 tỷ đồng.

- Tháng 07/2006: Tăng vốn điều lệ lên 149.98 tỷ đồng.

- Ngày 20/12/2006: Cổ phiếu của công ty được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Tháng 11/2007: Tăng vốn điều lệ lên 179.91 tỷ đồng.

- Tháng 12/2008: Tăng vốn điều lệ lên 194.3 tỷ đồng.

- Tháng 12/2017: Tăng vốn điều lệ lên 194.4 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

5.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của POT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.0 năm)


Ban giám đốc

4.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của POT có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 81.29% công ty.