DNSE Detail Stock POT

HNX: CTCP Thiết bị Bưu điện

Điện tử dân dụng

logo

POT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

369 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.96 tỷ

Doanh thu

1,176 tỷ

71.18%

100.83

0

0.26

225.39%

0.62%

0.09%

8.97%

192.86%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)

50%

Dương Trung Lợi

12.26%

CTCP Chứng khoán Liên Việt

11.32%

Huỳnh Văn Phát

5.84%

Khác

20.58%

Tin tức & Sự kiện