DNSE Detail Stock POT
POT

POSTEF

HNX: CTCP Thiết bị Bưu điện

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

07/02/2023

CẬP NHẬT

07/02/2023

Tổng quan

CTCP Thiết bị Bưu điện hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện tử, tin học
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị
- Kinh doanh dịch vụ: Xây lắp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của POSTEF

Giá hiện tại

778

0

0

-

-0.08

-

526

0.08%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 POT - Lợi nhuận tăng 14,84% trong năm 2022.

01/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POT của CTCP Thiết bị Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 08h30 ngày 11/03/2023 (Thứ Bảy)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ hợp công nghiệp POSTEF – số 12 – đường 15 – khu công nghiệp VSIF Bắc Ninh – phường Phù Chẩn – thành phố Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán);
+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các nội dung khác (nếu có).

30/01/2023

POT: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

30/01/2023

POT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

30/01/2023

POT: Giải trình chênh lệch LNST đối với BCTC riêng & hợp nhất Q4.2022

30/01/2023

POT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Hải Vân

Tổng giám đốc

Nguyễn Tiến Hùng

CTCP Thiết bị Bưu điện hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện tử, tin học
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị
- Kinh doanh dịch vụ: Xây lắp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Nhà máy thiết bị Bưu điện – trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn Thông Việt Nam
- Chính thức hoạt động theo hình thức CTCP từ ngày 01/07/2005

Thành viên Hội đồng quản trị

20.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của POT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 20.4 năm)


Ban giám đốc

21.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của POT dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 21.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 4 cổ đông lớn sở hữu 81.29% công ty.