Tin tức & sự kiện

16/09/2022

PPH: Ngô Anh Tuấn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 194,360 CP

16/09/2022

PPH: Ngô Ngọc Thanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 34,645 CP

29/08/2022

PPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

PPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/08/2022

PPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/08/2022

PPH: Ngô Anh Tuấn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 194,360 CP

12/08/2022

PPH: Ngô Anh Tuấn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 155,200 CP

28/07/2022

PPH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/07/2022

PPH: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

28/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPH của Tổng công ty cổ phần Phong Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: - Trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:
1) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
Chi tiết: Gửi hàng, giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa phương thức (trừ đường hàng không); dịch vụ logistics (trừ đường hàng không); Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải. dịch vụ đại lý tàu biển; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải và các dịch vụ hàng hải khác
          - Nội dung xin ý kiến: (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không), đại lý vận chuyển hàng hóa (Mã ngành: 5229);
2) Bốc xếp hàng hóa.
Chi tiết: Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá, bao gồm cả bốc xếp container; Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông (Mã ngành: 5224);
3) Dịch vụ đóng gói.
Chi tiết: Kho chứa hàng phục vụ cho việc đóng gói (trừ hàng hóa là những loại cấm theo quy định của pháp luật); Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật) (Mã ngành: 8292);
          - Nội dung xin ý kiến: 4) Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan và kho khác (Mã ngành: 5210)
          - Nội dung xin ý kiến: - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Tổng công ty cổ phần Phong Phú.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/08 đến ngày 25/08/2022
          - Địa điểm thực hiện: Tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú, số 48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

27/07/2022

PPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/07/2022

PPH: Thay đổi nhân sự

11/07/2022

PPH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/07/2022

PPH: Ngô Anh Tuấn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 200,000 CP

05/07/2022

PPH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/06/2022

PPH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

23/06/2022

PPH: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

03/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPH của Tổng công ty cổ phần Phong Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 17/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/06/2022

PPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/05/2022

PPH chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%

Dự kiến vào ngày 17/06, Tổng CTCP Phong Phú (UPCoM: PPH) sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương ứng 1 cp sẽ được nhận 2,000 đồng.