Vi phạm trong nhiều hoạt động, một công ty chứng khoán bị xử phạt

Ngày 16/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1046/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô với số tiền phạt 175 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Trước đó, trong thời kỳ kiểm tra, Công ty đã cho Công ty cổ phần Vital Investments Group vay số tiền 40 tỷ đồng thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tiếp đó, Công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng do Công ty có 1 thành viên Ban kiểm soát không có chứng chỉ chuyên môn quy định và không được đào tạo một trong các chuyên ngành theo quy định, tức không đảm bảo cơ cấu nhân sự đáp ứng điều kiện.

Sau cùng, Công ty bị phạt tiền 150 triệu đồng do báo cáo nội dung sai lệch chưa chính xác.

Cụ thể, Công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 30/6/2022, 31/7/2022, 31/8/2022, 30/9/2022, 31/10/2022, 30/11/2022, 31/12/2022, 31/01/2023, 28/02/2023, 31/3/2023, 30/4/2023.

Cùng với đó, Công ty phải khắc phục hậu quả bằng biện pháp buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô là 410 triệu đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 8, tòa nhà 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thành lập năm 2006. Hiện, vốn điều lệ của Công ty là 300 tỷ đồng.

Dệt Phong Phú (PPH) chuẩn bị tạm ứng cổ tức, cổ phiếu tăng 13%

Xem thêm tại nguoiquansat.vn