BCTC 1/2024 PPH - Lợi nhuận quý I lãi 98,83 tỷ đồng giảm 20,4% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1/2024, Tổng CTCP Phong Phú ghi nhận doanh thu đạt 490,68 tỷ đồng, tăng 21,22%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính đều tăng cao lần lượt là 22,64% và 104,58%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng tăng 24,68% và 34,65%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 20,4% so với cùng kỳ, đạt 98,83 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 03-05-2024 là 26.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây