Tin tức & sự kiện

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

28/07/2022

PPI: Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2/2022

28/07/2022

PPI: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

24/05/2022

PPI: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

26/04/2022

PPI: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Bùi Thanh Trúc

04/04/2022

PPI: CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 2,400,000 CP

12/02/2022

PPI: Báo cáo tài chính Quý 4/2021

12/02/2022

PPI: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

24/12/2021

PPI: Đoàn Văn Tuyến không còn là cổ đông lớn

12/11/2021

PPI: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét

03/11/2021

PPI: Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn

02/11/2021

PPI: Báo cáo tài chính Quý 3/2021

27/10/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPI của CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2020
+ Báo cáo tình hình quản trị năm 2020
+ Kế hoạch SXKD năm 2021
+ Bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT
+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật

20/10/2021

PPI: Công văn của VSD về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

20/10/2021

PPI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

18/10/2021

PPI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

13/09/2021

PPI: Công bố thông tin việc tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021 do dịch bệnh Covid-19

17/08/2021

PPI: Báo cáo tài chính Quý 2/2021 kèm Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế

11/08/2021

PPI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021