Tin tức & sự kiện

22/09/2022

PPY: Thay đổi nhân sự

22/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPY của CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 8%, cổ đông A được nhận 107x8%=8,56. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 8 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,56 cổ phiếu được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty: số 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi làm thủ tục.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

21/09/2022

PPY: Về việc ủy quyền thực hiện công bố thông tin

16/09/2022

PPY: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

09/09/2022

PPY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2022

PPY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

PPY: Công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

17/08/2022

PPY: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

17/08/2022

PPY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/08/2022

PPY: Về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

16/08/2022

PPY: V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PPY

20/07/2022

PPY: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/07/2022

PPY: V/v ký hợp đồng dịch vụ với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

28/06/2022

PPY: V/v ký hợp đồng dịch vụ

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/06/2022

PPY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/04/2022

PPY: Báo cáo tài chính quý 1/2022

16/04/2022

PPY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/04/2022

PPY: Công bố thông tin Quyết định xử phạt hành chính

14/04/2022

PPY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022