Tin tức & sự kiện

16/01/2024

Công ty xăng dầu 'họ' PVOIL có doanh thu ngàn tỷ nhưng lãi chưa nổi 1 tỷ

16/01/2024

Kết quả kinh doanh quý 4/2023 ngày 16/1: Những công ty bất động sản, cảng biển, dầu khí, thép... đầu tiên công bố

15/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PPY - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,97 tỷ đồng, giảm 95,65% so với cùng kỳ.

15/01/2024

Nhờ khoản lợi nhuận khác và cho VinFast đặt trạm sạc, một công ty xăng dầu thoát lỗ

15/01/2024

VinFast giúp một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thoát lỗ năm 2023

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PPY - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, đạt 5,05 tỷ đồng.

17/10/2023

Thành viên nhà PV OIL báo lãi 9 tháng gấp 3,7 cùng kỳ, vượt luôn kế hoạch năm

16/08/2023

PPY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/08/2023

PPY: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

01/08/2023

PPY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PPY - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,81 tỷ đồng, giảm 83,54% so với cùng kỳ.

18/07/2023

PPY: Báo cáo tài chính quý 2/2023

14/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPY của CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/08/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (thông tin chi tiết sẽ được PVOIL Phú Yên thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp)
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

11/07/2023

PPY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

05/07/2023

PPY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/07/2023

PPY: Về danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

04/07/2023

PPY: Thay đổi nhân sự

28/06/2023

PPY: V/v ký hợp đồng dịch vụ với Công ty kiểm toán An Việt