DNSE Detail Stock PPY

HNX: CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

PPY

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

82.23 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

11.32 tỷ

Doanh thu

4,612 tỷ

1.02%

1,211.60

0

0.40

263.81%

7.03%

2.66%

3.64%

25.42%

20%

7.61%

7.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

59.2%

Đỗ Tiến Cường

7.8%

Lê Thị Liên

5.48%

Nguyễn Văn Mạnh

3.88%

Khác

23.64%

Tin tức & Sự kiện