Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PQN - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 37,64% so với cùng kỳ, lãi 8,47 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PQN - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 41,12% so với cùng kỳ, lãi 4,89 tỷ đồng.

28/09/2023

PQN: Thay đổi nhân sự

20/09/2023

PQN: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

15/09/2023

PQN: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 14/9/2023)

12/09/2023

Ủng hộ đầu tư nâng cấp cảng Dung Quất để đón tàu tải trọng lớn

14/08/2023

PQN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

11/08/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PQN của CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/08/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung chi tiết các mã ngành, nghề kinh doanh này.
          - Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Văn phòng PTSC Quảng Ngãi, địa chỉ Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

10/08/2023

PQN: Thông báo của VSD về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/08/2023

PQN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04/08/2023

PQN: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/07/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PQN của CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/08/2023
          - Nội dung xin ý kiến: + Bổ sung chi tiết vào các mã ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung chi tiết các mã ngành, nghề kinh doanh đó;
+ Hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch đối với chứng khoán của Công ty (mã chứng khoán là PQN).
          - Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Văn phòng PTSC Quảng Ngãi, địa chỉ Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

28/07/2023

PQN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

27/07/2023

PQN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

PQN: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PQN - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 3,71 tỷ đồng, giảm 48,64% so với cùng kỳ.

14/07/2023

PQN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/07/2023

PQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

12/05/2023

PQN: Thay đổi nhân sự

09/05/2023

PQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận kí kết hợp đồng với người có liên quan