Tin tức & sự kiện

03/01/2023

PQN: Thay đổi nhân sự

20/12/2022

PQN: Nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trần Toàn - Chủ tịch HĐQT, ông Dương Hùng Văn - Thành viên HĐQT và ông Phạm Văn Hùng - Giám đốc

21/10/2022

PQN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

16/08/2022

PQN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

PQN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

PQN: Ông Lê Hồng Phòng bổ nhiệm giữ chức Phó Giám Đốc

25/07/2022

PQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

21/07/2022

PQN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/04/2022

PQN: Báo cáo thường niên 2021

21/04/2022

PQN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

PQN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/04/2022

PQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

PQN: Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PQN của CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tại văn phòng PTSC Quảng Ngãi, địa chỉ lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

09/03/2022

PQN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

PQN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

27/01/2022

PQN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

PQN: Báo cáo tài chính quý 4/2021

21/10/2021

PQN: Báo cáo tài chính quý 3/2021