DNSE Detail Stock PQN
PQN

PTSC QUANG NGAI

UPCOM: CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC hoạt động trong lĩnh vực:

PTSC Quảng Ngãi hiện đang tập trung vào 04 ngành kinh doanh chính:
Dịch vụ Cơ khí Dầu khí & Xây lắp
Dịch vụ Sửa chữa & Bảo dưỡng
Dịch vụ Cảng & Logistics
Dịch vụ Hàng hải
Công ty thành lập từ năm 1998 với mục đích tham gia xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất, trụ sở đặt tại Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của PTSC QUANG NGAI

Giá hiện tại

597

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Tổng giám đốc

CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC hoạt động trong lĩnh vực:

PTSC Quảng Ngãi hiện đang tập trung vào 04 ngành kinh doanh chính:
Dịch vụ Cơ khí Dầu khí & Xây lắp
Dịch vụ Sửa chữa & Bảo dưỡng
Dịch vụ Cảng & Logistics
Dịch vụ Hàng hải
Công ty thành lập từ năm 1998 với mục đích tham gia xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất, trụ sở đặt tại Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 17/10/1997: HĐQT Tổng công ty Dầu khí thành lập chi nhánh Công ty Dịch vụ
Dầu khí tại Quảng Ngãi theo quyết định số 1723/DK-HĐQT
- Ngày 13/06/2002: HĐQT Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam quyết định thành lập Xí
nghiệp Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi.
- Ngày 19/03/2007: Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam quyết định thành
lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi
- Ngày 19/12/2010: tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập.
- Ngày 27/12/2010: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi được chuyển đổi
thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC theo Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp số 4300351623, đăng ký lần đầu ngày 05/04/2007 do Sở KH&ĐT tỉnh
Quảng Ngãi cấp với vốn điều lệ là 300.000.000.000 đồng.
- Ngày 01/01/2011: Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi
thành Công ty Cổ phần theo quyết định số 350/QĐ-DVKT-HĐQT
- Ngày 04/10/2019, ngày đầu tiên giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 4,000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

21.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PQN dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 21.0 năm)


Ban giám đốc

16.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PQN dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 16.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 95.20% công ty.