Tin tức & sự kiện

23/09/2022

PSE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/09/2022

PSE: Thay đổi nhân sự

12/08/2022

PSE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/07/2022

PSE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

PSE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

PSE: CBTT Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022

11/07/2022

PSE: CBTT Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

PSE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

PSE: CBTT thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022

06/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSE của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

22/04/2022

PSE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

PSE: Báo cáo tài chính quý 1/2022

14/04/2022

PSE: CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022

26/03/2022

PSE: CBTT - Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

26/03/2022

PSE: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Soi kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết

Trong 63 doanh nghiệp niêm yết công bố kế hoạch kinh doanh đầu tiên năm 2022, có 35 doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận tăng, 24 doanh nghiệp đặt kế hoạch ở mức giảm, 2 doanh nghiệp đi ngang và 2 doanh nghiệp mong muốn thoát lỗ. 

04/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSE của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

17/02/2022

PSE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/02/2022

PSE: CBTT- ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022