Tin tức & sự kiện

03/02/2023

BCTC 4/2022 PSE - Lợi nhuận giảm 51,12% trong năm 2022.

27/01/2023

PSE: Báo cáo tài chính quý 4/2022

12/01/2023

Phát triển thị trường chứng khoán ổn định, hoạt động an toàn, hiệu quả

Dưới tác động của dịch COVID-19 và biến động từ tình hình kinh tế, địa chính trị quốc tế cũng như những khó khăn trong nước, thị trường chứng khoán chịu tác động và có xu hướng giảm trong nhiều tháng qua nhưng vẫn là một thị trường quan trọng cho nền kinh tế, góp phần cơ cấu lại hệ thống tài chính Việt Nam theo hướng cân đối, bền vững hơn. Chất lượng hoạt động quản trị công ty của các doanh nghiệp được nâng cao, đặc biệt tại các công ty đại chúng niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn. Trong đó tập trung vào 6 mục tiêu cụ thể gồm: Một là, về quy mô: Theo Dự thảo Đề án Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030, quy mô thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 100% GDP vào năm 2025 và đạt tối thiểu 120% GDP vào năm 2030.

09/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSE của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán - CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của địa phương).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/11/2022

PSE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/10/2022

PSE sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 25%. Ngày giao dịch không hưởng quyền 09/11/2022.

27/10/2022

PSE: CBTT v/v Chi trả cổ tức năm 2021 - NQ của HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2021 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.

13/10/2022

PSE: Báo cáo tài chính quý 3/2022

23/09/2022

PSE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/09/2022

PSE: Ông Trịnh Văn Chương thôi giữ chức Phó Giám Đốc Công ty

12/08/2022

PSE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/07/2022

PSE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

PSE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

PSE: CBTT Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022

14/07/2022

PSE: Công bố thông tin hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

11/07/2022

PSE: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

11/07/2022

PSE: CBTT Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

PSE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/05/2022

PSE: CBTT thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022