DNSE Detail Stock PSE
PSE

PVFCCo SE

HNX: CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

09/02/2023

CẬP NHẬT

09/02/2023

Tổng quan

CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh các sản phẩm phân bón và hóa chất sử dụng trong công - nông nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và thuốc bảo vệ thực vật)
- Kinh doanh nông, lâm sản và nguyên liệu...
- Vân tải hàng hóa đường thủy nội địa, đường bộ
- Các lĩnh vực KD khác theo quy định của Pháp Luật
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của PVFCCo SE

Giá hiện tại

1,279

0

0

-

0.43

-

2,500

0.22%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

03/02/2023

BCTC 4/2022 PSE - Lợi nhuận giảm 51,12% trong năm 2022.

27/01/2023

PSE: Báo cáo tài chính quý 4/2022

12/01/2023

Phát triển thị trường chứng khoán ổn định, hoạt động an toàn, hiệu quả

Dưới tác động của dịch COVID-19 và biến động từ tình hình kinh tế, địa chính trị quốc tế cũng như những khó khăn trong nước, thị trường chứng khoán chịu tác động và có xu hướng giảm trong nhiều tháng qua nhưng vẫn là một thị trường quan trọng cho nền kinh tế, góp phần cơ cấu lại hệ thống tài chính Việt Nam theo hướng cân đối, bền vững hơn. Chất lượng hoạt động quản trị công ty của các doanh nghiệp được nâng cao, đặc biệt tại các công ty đại chúng niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn. Trong đó tập trung vào 6 mục tiêu cụ thể gồm: Một là, về quy mô: Theo Dự thảo Đề án Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030, quy mô thị trường cổ phiếu đạt tối thiểu 100% GDP vào năm 2025 và đạt tối thiểu 120% GDP vào năm 2030.

09/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSE của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán - CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của địa phương).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/11/2022

PSE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/10/2022

PSE sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ (HNX: PSE) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 25%. Ngày giao dịch không hưởng quyền 09/11/2022.

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Hùng

Tổng giám đốc

CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh các sản phẩm phân bón và hóa chất sử dụng trong công - nông nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và thuốc bảo vệ thực vật)
- Kinh doanh nông, lâm sản và nguyên liệu...
- Vân tải hàng hóa đường thủy nội địa, đường bộ
- Các lĩnh vực KD khác theo quy định của Pháp Luật

Lịch sử phát triển:

- CT TNHH MTV Phân bón & Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ được thành lập theo Quyết định số 115/QĐ-HĐQT ngày 07/08/2008 của HĐQT TCT Phân bón & Hóa chất Dầu khí
- Ngày 22/12/2010: CT chuyển đổi thành CT TNHH hai thành viên trở lên
- Ngày 12/01/2011: HĐTV CT TNHH Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ký Quyết định số 06/QĐ-ĐNB về việc chuyển đổi Công ty thành CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
- Ngày 26/05/2011: UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại chúng

Thành viên Hội đồng quản trị

6.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PSE dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 6.5 năm)


Ban giám đốc

11.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PSE dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 11.2 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 75.00% công ty.