Tin tức & sự kiện

21/10/2022

PSG: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2022

PSG: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

09/07/2022

Chứng khoán APG bán bớt 2.7 triệu cp PSG

Tại CTCP Đầu Tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (UPCoM: PSG), cổ đông lớn CTCP Chứng khoán APG báo cáo bán thành công 2.7 triệu cp vào ngày 01/07.

07/07/2022

PSG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán APG

20/05/2022

PSG: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

18/05/2022

PSG: Phan Chí Trung - Giám đốc - đã bán 0 CP

18/04/2022

PSG: Phan Chí Trung - Giám đốc - đăng ký bán 713,750 CP

06/04/2022

PSG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán APG

06/04/2022

PSG: Phạm Thị Nhung không còn là cổ đông lớn

18/01/2022

PSG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Thị Nhung

18/01/2022

PSG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Thị Nhung

11/11/2021

PSG: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét

26/07/2021

PSG: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

03/07/2021

Giao dịch chui, cổ đông lớn PSG bị xử phạt 40 triệu đồng

Bà Phạm Thị Nhung - cổ đông lớn của CTCP Đầu Tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (UPCoM: PSG) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt tổng cộng 40 triệu đồng về hành vi chậm báo cáo giao dịch và thay đổi sở hữu cổ đông lớn.

04/05/2021

PSG: Thông báo về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

08/04/2021

PSG: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ)

08/04/2021

PSG: Báo cáo tài chính năm 2020

29/03/2021

PSG: Phạm Thị Nhung_Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

29/03/2021

PSG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Thị Nhung

12/10/2020

PSG: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020