DNSE Detail Stock PSG

UPCOM: CTCP Đầu Tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn

Cho thuê bất động sản

logo

PSG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

17.50 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-17.53 tỷ

Doanh thu

115 tỷ

1.01%

0

0

1.43

0%

4.19%

-3.67%

-1.75%

0%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

24.72%

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán HAPACO

8.57%

CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu Khí IDICO

7.2%

CTCP Xây dựng Sông Hồng

4.29%

Khác

55.22%

Tin tức & Sự kiện