Tin tức & sự kiện

15/08/2022

PSH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

11/08/2022

PSH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan trong năm 2022

29/07/2022

PSH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

PSH: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/07/2022

PSH huy động thành công 400 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Theo báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ công bố gần đây, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) cho biết đã huy động thành công 400 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu vào đầu tháng 6 vừa qua.

19/07/2022

PSH: Kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ

18/07/2022

PSH: Kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ

09/07/2022

PSH: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

05/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 750 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo  ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

21/06/2022

PSH: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/06/2022

PSH: Nghị quyết HĐQT về việc chốt quyền chia cổ tức năm 2021 bằng tiền

15/06/2022

PSH: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án điều chỉnh phát hành gói trái phiếu 400 tỷ đồng

02/06/2022

PSH: Nghị quyết HĐQT về phương án phát hành trái phiếu năm 2022

30/05/2022

PSH: Kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ

26/05/2022

PSH: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

24/05/2022

PSH: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

21/05/2022

PSH: Giải trình về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

20/05/2022

PSH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/05/2022

ĐHĐCĐ PSH: Mục tiêu doanh thu 2022 gấp 2.5 lần kết quả 2021

Ngày 18/05, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, qua đó thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu doanh thu ấn tượng.

17/05/2022

PSH đặt kế hoạch doanh thu 2022 gấp 2.5 lần  

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 vừa được công bố, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) đề ra mục tiêu doanh thu đạt 14,476 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 348 tỷ đồng, lần lượt gấp 2.5 lần và tăng 9% so với kết quả 2021.