Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PSP - Lợi nhuận quý 4 gấp 11 lần so với cùng kỳ, đạt 4,5 tỷ đồng.

10/11/2023

Vì sao giá cổ phiếu Cảng Đình Vũ (PSP) liên tục giảm bất chấp kết quả kinh doanh khả quan?

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PSP - Lợi nhuận quý 3 gấp 5,2 lần so với cùng kỳ, đạt 2,37 tỷ đồng.

02/08/2023

PSP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

PSP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

PSP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PSP - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 30,95% so với cùng kỳ, lãi 1,3 tỷ đồng.

26/06/2023

PSP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

15/06/2023

PSP: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

28/04/2023

PSP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

PSP: Thay đổi nhân sự

21/04/2023

PSP: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Trung, Cáp Trọng Cường, Bùi Văn Đại

21/04/2023

BCTC 1/2023 PSP - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,5 tỷ đồng tăng 312,49% so với cùng kỳ.

19/04/2023

PSP: Báo cáo tài chính quý 1/2023

12/04/2023

PSP: Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

03/04/2023

PSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2023

BCTC 2022 PSP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

10/03/2023

PSP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/03/2023

PSP: Báo cáo tài chính năm 2022

03/03/2023

PSP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023