Tin tức & sự kiện

02/02/2023

PSW: Báo cáo tài chính quý 4/2022

02/02/2023

PSW đặt chỉ tiêu lãi sau thuế 20 tỷ đồng năm 2023

HĐQT CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (HNX: PSW) đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

01/02/2023

BCTC 4/2022 PSW - Lợi nhuận giảm 80,28% trong năm 2022.

31/01/2023

PSW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

PSW: PSW Công bố thông tin chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

20/10/2022

PSW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

16/08/2022

PSW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

PSW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

PSW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

13/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSW của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính Kế toán - CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

06/07/2022

PSW: PSW Công bố thông tin về việc phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 của PSW

30/06/2022

PSW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/06/2022

PSW sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 17%

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (HNX: PSW) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt vào ngày 14/07. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/07.

27/06/2022

PSW: PSW Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

23/06/2022

PSW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/06/2022

PSW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2022

PSW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSW của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 15/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TP. Cần Thơ. (Địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời)
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

29/04/2022

PSW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022