DNSE Detail Stock PSW

HNX: CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

Sản xuất phân bón

logo

PSW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

148 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

5.35 tỷ

Doanh thu

3,072 tỷ

5.38%

314.63

0

0.76

0%

2.56%

1.69%

1.55%

27.92%

25%

11.25%

9.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí

75%

DNTN Hưng Thạnh

4.82%

Khác

20.18%

Tin tức & Sự kiện