Tin tức & sự kiện

08/09/2022

Chồng Chủ tịch PTC đăng ký mua 4 triệu cp sau khi mua bất thành

Chưa mua được cổ phiếu nào trong số 2 triệu cp đã đăng ký, ông Võ Anh Linh, người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu Tư Icapital (HOSE: PTC), muốn mua 4 triệu cp trong thời gian tới.

07/09/2022

PTC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Võ Anh Linh

07/09/2022

PTC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Võ Anh Linh

25/08/2022

PTC giảm lỗ sau soát xét

So với báo cáo tự lập, lỗ ròng bán niên 2022 của CTCP Đầu Tư Icapital (HOSE: PTC) giảm 2.34 tỷ đồng, từ gần 18 tỷ đồng xuống còn hơn 15 tỷ đồng sau soát xét.

23/08/2022

PTC: Giải trình lỗ và chênh lệch lợi nhuận 6 tháng, đính chính số liệu

29/07/2022

PTC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

11/07/2022

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital ra khỏi diện kiểm soát kể từ ngày 11/07/2022 như sau:

08/07/2022

PTC thoát khỏi diện kiểm soát sau gần 4 năm

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Đầu tư iCapital (HOSE: PTC) ra khỏi diện kiểm soát từ ngày 11/07/2022.

08/07/2022

PTC: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện kiểm soát

08/07/2022

PTC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

Giao dịch bổ sung - 14,307,325 CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital như sau:

09/06/2022

PTC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

09/06/2022

PTC: Thông báo công văn của VSD về điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán PTC

07/06/2022

PTC: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của PTC

07/06/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 14,307,325 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital được thay đổi niêm yết vớ nội dung như sau:

23/05/2022

PTC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

23/05/2022

PTC: Điều lệ công ty

23/05/2022

PTC: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành điều lệ sửa đổi và bổ sung của công ty

20/05/2022

PTC: Công văn của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu