Tin tức & sự kiện

03/02/2023

BCTC 4/2022 PTE - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

31/01/2023

PTE: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

Vocarimex (VOC) bất ngờ báo lỗ 46 tỷ đồng trong năm 2022

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP (Vocarimex, VOC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2022, ghi nhận doanh thu tăng 41% lên xấp xỉ 600 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh khiến VOC lỗ gộp hơn 148 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 15 tỷ. Luỹ kế cả năm 2022, VOC ghi nhận doanh thu 1.613 tỷ, tăng đáng kể song vẫn ghi nhận lỗ sau thuế gần 46 tỷ đồng.

11/01/2023

PTE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/10/2022

PTE: Báo cáo tài chính quý 3/2022

25/08/2022

PTE: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

19/08/2022

PTE nói gì về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán?

Theo BCTC hợp nhất soát xét nửa đầu năm 2022, CTCP Xi măng Phú Thọ (UPCoM: PTE) ghi nhận lỗ ròng hơn 23 tỷ đồng, gấp 3.6 lần số lỗ cùng kỳ. Đáng chú ý, kiểm toán còn đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc không thu thập được đầy đủ thư xác nhận các khoản nợ phải thu, phải trả của Công ty.

18/08/2022

PTE: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

16/08/2022

PTE: Thông báo thay đổi nhân sự Công ty

​​

15/08/2022

PTE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

PTE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

PTE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

PTE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/06/2022

PTE: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

27/06/2022

PTE: Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với Ông Trần Tuấn Đạt - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Lam là người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty

21/06/2022

PTE: Thông báo về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự HĐQT và BKS

20/06/2022

PTE: Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

20/06/2022

PTE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/06/2022

PTE: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

23/05/2022

PTE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông