DNSE Detail Stock PTE

UPCOM: CTCP Xi măng Phú Thọ

Sản xuất xi măng

logo

PTE

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

31.54 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-58.53 tỷ

Doanh thu

170 tỷ

0.82%

-4,824.82

0

-1.03

0%

19.84%

-16.20%

-6.03%

-72.18%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Triệu Quang Thuận

11.97%

Triệu Quốc Hoàn

8.25%

Trần Tuấn Đạt

7.3%

Nguyễn Thành Phú

4.14%

Khác

68.34%

Tin tức & Sự kiện