Tin tức & sự kiện

25/01/2024

Petrolimex Aviation hội nghị Vận tải bộ nhiên liệu bay năm 2024

12/10/2023

PTX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/10/2023

PTX: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty

10/10/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTX của CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 28/10/2023 đến ngày 09/11/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023.
          - Địa điểm thực hiện: Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

10/10/2023

PTX: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04/10/2023

PTX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/09/2023

PTX: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

20/09/2023

PTX: Báo cáo kết quả giao dịch

12/09/2023

PTX: Đính chính thông báo giao dịch

07/09/2023

PTX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2023

PTX: Thông báo giao dịch

30/08/2023

PTX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2023

PTX: CBTT về viêc giao công tác phụ trách phòng Kế toán Tài chính đối với Ông Nguyễn Duy Khánh

23/08/2023

PTX: Báo cáo kết quả giao dịch

16/08/2023

PTX: Báo cáo kết quả giao dịch

16/08/2023

PTX: Thay đổi nhân sự

16/08/2023

PTX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

08/08/2023

PTX: Thông báo giao dịch cổ phiếu

03/08/2023

PTX: Thông báo giao dịch cổ phiếu

20/07/2023

PTX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023