DNSE Detail Stock PTX

UPCOM: CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

PTX

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

6.43 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

12.50 tỷ

Doanh thu

2,095 tỷ

10.57%

1,943.15

0

1.55

0%

14.61%

5.29%

6.83%

0%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex

51%

Hoàng Công Thành

3.22%

Đào Ngọc Tiến

1.12%

Thái Văn Vinh

0.79%

Khác

43.87%

Tin tức & Sự kiện