Tin tức & sự kiện

17/11/2023

Áp lực bán mạnh, VN-Index giảm hơn 24 điểm với thanh khoản tỷ USD

22/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVO của CTCP Dầu nhờn PV Oil như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các địa điểm sau:
- Phòng Tài chính - Kế toán CTCP Dầu nhờn PV OIL, tại địa chỉ: Số 201 đường Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- Phòng Tài chính - Kế toán Chi nhánh CTCP Dầu nhờn PV OIL Miền Bắc, tại địa chỉ: Số 34 Trần Kim Xuyến, Khu đô thị Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/10/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

21/09/2023

PVO: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/09/2023

PVO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2023

PVO: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

08/08/2023

PVO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/08/2023

PVO: Thay đổi nhân sự

07/07/2023

PVO: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

08/05/2023

PVO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2023

PVO: Thông báo sở hữu nước ngoài tối đa

12/04/2023

PVO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2023

PVO: Thay đổi nhân sự

23/03/2023

PVO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/03/2023

PVO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/03/2023

PVO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/02/2023

PVO: Báo cáo thường niên 2022

27/02/2023

PVO: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

24/02/2023

BCTC 2022 PVO - Lợi nhuận bứt phá gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 1 tỷ đồng.

23/02/2023

PVO: Báo cáo tài chính năm 2022

14/02/2023

PVO: Nghị quyết Hội đồng quản trị