DNSE Detail Stock PVO
PVO

PV OIL LUBE

UPCOM: CTCP Dầu nhờn PV Oil

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

24/09/2022

CẬP NHẬT

24/09/2022

Tổng quan

CTCP Dầu nhờn PV Oil hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn, các chế phẩm bôi trơn chuyên dụng.
- Tư vấn và dịch vụ trong lĩnh vực dầu mỡ bôi trơn trong công nghiệp và dân dụng.
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dung môi, hóa chất, hóa chất dầu, nhựa đường (bitumen).
- Kinh doanh nhiên liệu sinh học (Ethanol fuel Biodiesel). Thực hiện các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực kinh doanh nhiên liệu sinh học.
- Kinh doanh vật tư, phụ tùng, phụ kiện, thiết bị điện tử, điện lạnh, cơ khí xe máy các loại phục vụ ngành dịch vụ, khai thác chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu khí.
- Thu gom xử lý, tái chế các sản phẩm gốc dầu mỏ đã qua sử dụng. Xử lý ô nhiễm môi trường do ô nhiễm dầu mỏ và hóa chất dầu. Sản xuất kinh doanh các thiết bị máy móc có liên quan đến thu gom, xử lý, tái chế sản phẩm gốc dầu mỏ.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của PV OIL LUBE

EPS

103

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

1.47

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

100

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

0.31%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

03/08/2022

PVO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/03/2022

PVO: Báo cáo thường niên 2021

01/03/2022

PVO: Báo cáo tài chính năm 2021

21/02/2022

PVO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVO của CTCP Dầu nhờn PV Oil như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 10/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lầu I, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL, số 201 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022;
+ Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2022;
+ Bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
+ Các vấn đề khác (nếu có).

24/01/2022

PVO: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Văn Bách

Tổng giám đốc

CTCP Dầu nhờn PV Oil hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn, các chế phẩm bôi trơn chuyên dụng.
- Tư vấn và dịch vụ trong lĩnh vực dầu mỡ bôi trơn trong công nghiệp và dân dụng.
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dung môi, hóa chất, hóa chất dầu, nhựa đường (bitumen).
- Kinh doanh nhiên liệu sinh học (Ethanol fuel Biodiesel). Thực hiện các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực kinh doanh nhiên liệu sinh học.
- Kinh doanh vật tư, phụ tùng, phụ kiện, thiết bị điện tử, điện lạnh, cơ khí xe máy các loại phục vụ ngành dịch vụ, khai thác chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu khí.
- Thu gom xử lý, tái chế các sản phẩm gốc dầu mỏ đã qua sử dụng. Xử lý ô nhiễm môi trường do ô nhiễm dầu mỏ và hóa chất dầu. Sản xuất kinh doanh các thiết bị máy móc có liên quan đến thu gom, xử lý, tái chế sản phẩm gốc dầu mỏ.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 20/06/1991, TGĐ TCT Dầu mỏ khí đốt Việt nam ra Quyết đinh số 470/DK –TC thành lập Xí nghiệp dầu mỡ nhờn VIDAMO trực thuộc TCT Dầu mỏ khí đốt Việt Nam.
- Năm 1992 Xí nghiệp dầu mỡ nhờn VIDAMO được Bộ công nghiệp nặng cho phép chuyển thành Công ty VIDAMO.
- Ngày 16/02/1996 Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ra quyết định số 196/BT thành lập Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, viết tắt là PV PDC trên cơ sở sáp nhập hai Công ty là Công ty lọc hóa dầu và Công ty dầu mỡ nhờn VIDAMO.
- Ngày 06/06/2008, HĐQT của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ra quyết định số 1250/QĐ - DKVN thành lập TCT Dầu Việt nam, gọi tắt là PVOIL trên cơ sở sáp nhập công ty PDC và PETECHIM.
- Ngày 06/11/2008 HĐQT của Tập đoàn Dầu khí Việt nam ra quyết định số 2724/QĐ - DKVN thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hóa dầu Dầu khí VIDAMO trên cơ sở chuyển giao các đơn vị sản xuất và kinh doanh dầu mỡ nhờn của PVOIL và nay trở thành Công ty cổ phần hóa dầu dầu khí VIDAMO.
- Năm 2012: Công ty cổ phần hóa dầu dầu khí VIDAMO đổi tên thành Công ty cổ phần Dầu Nhờn PV OIL (PV OIL LUBE)
- Ngày 07/08/2015: Cổ phiếu công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán PVO
- Ngày 12/01/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của PVO trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên 11,900 đồng/CP

Thành viên Hội đồng quản trị

11.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của PVO dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 11.0 năm)


Ban giám đốc

13.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của PVO dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 13.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 62.66% công ty.